top of page
Sök

Entreprenadförsäkring

Uppdaterat: 19 juli 2023Vad är en entreprenadförsäkring? Entreprenadförsäkring, dvs företagsförsäkring för entreprenadföretag, kallas ofta byggförsäkring. Byggprojekt av idag omfattar ett stort antal entreprenörer, som ofta har egna underentreprenörer. Underentreprenörer behöver utrustning för att göra ditt jobb. Och den utrustningen måste försäkras. En enstaka incident – såsom en stöld - kan försena ett helt projekt. Rätt försäkringar är absolut nödvändiga.


Entreprenadförsäkringen täcker vanligen oförutsedd fysisk skada eller förlust av den försäkrade egendomen. Den ersätter även ekonomisk förlust för kunden, ifall du som entreprenör ger upphov till förseningar.


Det är viktigt att göra en grundläggande analys när du tecknar en entreprenadförsäkring. Byggföretag är väldigt olika. En del är få- eller enmansbolag. Andra är stora koncerner. En del jobbar i långa projekt över flera månader, andra rycker in med kort varsel över dagen. Vissa företag arbetar med dyr utrustning och tunga specialmaskiner, andra arbetar näst intill med sina bara händer. Riskerna är annorlunda för olika yrkesgrupper och för olika projekt. Lagstiftningen skiljer sig åt för olika yrkesgrupper. Byggherren har sina egna krav. Därför är det vanligt att man sätter ihop ett paket med rätt slags olika delförsäkringar i en företagsförsäkring.


Inbrott i fordon vid byggarbetsplatser är tyvärr vanliga.


Vanliga delförsäkringar:


  • Avbrottsförsäkring – Ersättning vid stillestånd på pga. egendomsskada och skada på entreprenaden.

  • Egendomsförsäkring – Mot skada på egendom eller arbetsplats.

  • Egendom i fordon – Fordonsförsäkring är en separat försäkring. Det går även att försäkra sig mot förlust av utrustning som förvarats eller transporterats i fordonet.

  • Rättsskyddsförsäkring och ansvarsförsäkring – Vid rättsliga tvister, mot skadeståndskrav och krav på ekonomisk ersättning.


Att ta fram rätt försäkringar åt just ditt företag, det är något vi på Fenix verkligen kan. Att anlita oss kostar inte mer för dig som kund. Men att inte anlita oss kan bli kostsamt. I byggbranschen står stora ekonomiska värden på spel, på alla nivåer. Skulle något gå fel, måste det finnas klara kontrakt på ansvar och konsekvens.


Grundkraven för en entreprenadförsäkring finns fastställda i branschavtalen AB04/AB-U07, ABT06/ABT-U07 och ABS18. Som erfarna försäkringsmäklare kan vi - i dialog med er - ta fram en optimal försäkring.


Läs mer om branschavtalen på sidorna nedan: Standardavtal - Byggherrarna (byggherre.se)Kommentarer


bottom of page