top of page
Sök

Företagsförsäkring enskild firmaDet är viktigt att ditt enskilda företag får rätt försäkringsskydd. En nackdel med att driva ett enskilt företag är det personliga ansvaret. Det innebär att du personligen står för alla förpliktelser som rör ditt företag. Skulle ditt företag stöta på ekonomiska svårigheter kan dina personliga tillgångar användas för att täcka eventuella förluster och skulder.


Försäkringsbehoven för ditt företag beror på dess natur. Många försäkringsbolag erbjuder grundläggande täckning med anpassningsbara tillägg som är skräddarsydda för just ditt specifika företag.


Vid val av företagsförsäkring är det klokt att överväga de potentiella risker ditt företag kan möta och försöka bedöma värdet på ditt företags tillgångar. Att spekulera i negativa händelser kanske inte är trevlig. Men det är nödvändigt för att förstå inom vilka områden som försäkringsskyddet behövs bäst.


Fokusera på utrustning, inventarier och andra väsentliga tillgångar för din verksamhet. Vad är deras värde, och vad skulle det kosta att ersätta dem? Det är också viktigt att överväga risken för avbrott i din verksamhet! Hur långa avbrott kan du rimligen få? Vilka är de möjliga ekonomiska konsekvenserna?


Vilka risker utsätts dina kunder och deras egendom för genom ditt företag? Finns det möjlighet till skadestånd? Finns det risk för skador på dina kunders egendom?

När vi jämför olika företagsförsäkringsalternativ fokuserar vi inte bara på premien utan även på vad som ingår.


Till exempel kan självriskens storlek innebära att försäkringen inte täcker mindre skador. Försäkringsvillkoren innehåller ofta olika detaljer, undantag och specifika krav, som exempelvis specifika säkerhetslåsstandarder. Det är viktigt att noggrant läsa igenom dem för att förstå vad som erbjuds och säkerställa att de täcker de risker som du anser vara viktiga för ditt företag.

Comments


bottom of page