top of page
Sök

Vårt jobb: Att jämföra försäkringar

Uppdaterat: 16 mars 2023


Försäkringsmäklaren har i uppdrag att jämföra försäkring åt sina kunder. Men vad är det man jämför? Vilka är de viktigaste faktorerna att jämföra i olika försäkring? Svaret kan sammanfattas i Rätt Villkor, Rätt Premie.


Som försäkringsförmedlare får vi på Fenix uppdraget ta fram ett visst försäkringsskydd åt en kund. Vårt jobb är att jämföra försäkringar. Första prioritet är att hitta bästa möjliga villkor som hanterar de risker kunden har.


- Det grundläggande är att kunden har rätt försäkringsskydd. Med rätt menas då ett skydd som försäkrar de risker kunden vill att försäkringsbolaget skall hantera. Vilka bolag kan erbjuda detta skydd? säger Klas Larsson, försäkringsförmedlare på Fenix


Det finns många försäkringsbolag på marknaden. Små och stora. Allmänna och

specialiserade. Långt ifrån alla försäkringsbolag erbjuder den typ av ansvarsförsäkring kunden behöver.


- Företagens behov är så olika. Ett enkelt exempel: Kunden säljer till USA. Kanske bara några få bolag i Sverige kan försäkra en sådan handel.


När det är klart, jämförs priset – försäkringspremien! Villkoren är det viktigaste, men priset spelar stor roll. Många försäkringstagare väljer instinktivt lägsta premie.


- Att premien är låg hjälper inte om kunden sedan inte får någon ersättning vid en skada.


Andra viktiga faktorer i jämförelsen kan vara kundservice och administration. Hur snabbt får kunden svar på sina frågor? Handläggs skador professionellt? Det är sådan insiderkunskap som rutinerade försäkringsförmedlare kan förmedla till sina kunder.


- En del försäkringsbolag har längre handläggningstider. Här kan vi ju rekommendera kunden ett bolag med kanske något högre premie men bättre service.


I uppdraget ingår också att bevaka kundens premie. Om ett försäkringsbolag plötsligt höjer sina premier eller ändrar sina villkor, kan Fenix göra nya upphandlingar.


-Vår tjänst löper på, så länge man är kund och försäkringarna är alltid konkurrensutsatta för kundens bästa.


Slutligen är det säkrare att anlita en försäkringsförmedlare jämfört med att välja själv. Försäkringsmäklarna lever som de lär och är försäkrade mot felaktiga råd.

- Vi har ansvarsförsäkring för vår rådgivning. Skulle vi ge ett felaktigt råd, så är den en extra trygghet för kunden. 

FAKTA


Det finns olika typer av mäklare eller förmedlare. Vissa är mer eller mindre ombud åt försäkringsbolagen. Fenix är sakförmedlare. Vi står på kundens sida, och gynnar inte ett visst försäkringsbolag framför ett annat. En försäkringsmäklare i vår definition är ett ombud, som har företag och konsumenter som uppdragsgivare. Vi arbetar med att jämföra försäkringar så att våra kunder för bästa skydd för bästa peng.Comments


bottom of page