top of page
Sök

Måste man ha företagsförsäkring?

Uppdaterat: 16 jan.Måste man ha företagsförsäkring undrar kvinna vid dator.

Svar: Inte nödvändigtvis. Många företag har en verksamhet som kräver försäkringar. Andra verksamheter har inga krav på försäkring. Men så gott som alltid är det både riskabelt och korkat att inte teckna försäkring.


En företagsförsäkring är en av de viktigaste investeringarna för att säkerställa skydd för företagets tillgångar, oavsett om det är ett mindre företag eller en större organisation.


Företagsförsäkring

 

Företagsförsäkring är ett samlingsbegrepp för flera olika försäkringar som skyddar företag mot olika risker och skador. Det vanligaste är egendomsförsäkring, ansvarsförsäkring, produktansvarsförsäkring, avbrottsförsäkring och rättsskyddsförsäkring.

 

  • Egendomsförsäkring täcker skador på företagets egendom.

  • Avbrottsförsäkring hanterar driftsavbrott och ekonomiska förluster.

  • Ansvarsförsäkring skyddar mot rättsliga kostnader vid skador på andras egendom.

  • Produktansvarsförsäkring för skador till följd av felaktiga produkter.

  • Rättsskyddsförsäkring ger juridiskt stöd vid tvister.

  • Konsultansvarsförsäkring för professionella tjänster.


 Ditt företags specifika behov

 

För att hitta rätt försäkring åt dig, utvärderar vi ditt företags specifika behov och risker. Vi jämför erbjudanden från flera försäkringsbolag, ber om offerter och analyserar villkoren innan du tar beslut.

Comentarios


bottom of page