top of page
Sök

Transportförsäkring-vem står risken för godset?

Uppdaterat: 3 jan.
Vid internationell handel och transport är det avgörande att tydligt definiera ansvar, kostnader och risker mellan köpare och säljare.


För att underlätta denna process används Incoterms, en förkortning av "International Commercial Terms". Incoterms är en uppsättning standardiserade regler och villkor som fastställer rättigheter och skyldigheter för både köpare och säljare i internationella handelstransaktioner. I denna artikel kommer vi att utforska Incoterms mer ingående och förklara deras betydelse för global handel.

Vad är Incoterms? Incoterms är en serie regler som fastställts av Internationella Handelskammaren (ICC) och syftar till att harmonisera och tydliggöra villkor för internationell handel. Dessa regler definierar ansvar och riskfördelning mellan köpare och säljare i olika skeden av en transaktion, inklusive punkten för leverans, transportkostnader, försäkringar och dokumentation.

Syftet med Incoterms är att undvika missförstånd, förvirring och tvister genom att fastställa enhetliga villkor som kan tillämpas över hela världen. Genom att använda Incoterms kan parterna vara överens om sina skyldigheter och förväntningar vid varje steg i transport- och leveransprocessen.

De vanligaste Incoterms-reglerna: Här är en översikt över de vanligaste Incoterms-reglerna och deras huvudsakliga innebörd:


1. EXW (Ex Works): Säljaren ansvarar endast för att ställa varorna till köparens förfogande på den angivna platsen. Köparen bär allt ansvar och kostnader för transport och försäkring från och med denna punkt. 2. FCA (Free Carrier): Säljaren ansvarar för att leverera varorna till en angiven plats, vanligtvis säljarens anläggning eller en transportör som anlitats av köparen. Köparen bär kostnaderna och riskerna från och med leveranspunkten. 3. CIF (Cost, Insurance, and Freight): Säljaren ansvarar för att leverera varorna till en angiven hamn och betalar frakt- och försäkringskostnader till destinationshamnen. Köparen tar över risken och ansvarar för lossning och tullformaliteter. 4. DAP (Delivered at Place): Säljaren ansvarar för att leverera varorna till en angiven destination på köparens plats. Säljaren bär kostnaden och risken för transporten fram till destinationen, medan köparen tar över vid lossning.


Det är viktigt att komma ihåg att Incoterms-reglerna inte täcker alla aspekter av en internationell transaktion, såsom äganderätt, betalningsvillkor och tvistlösning. De fokuserar främst på ansvar, riskfördelning och transport.


Transportförsäkring kan tecknas som en del i en företagsförsäkring, för enstaka transporter eller för en viss transportvolym under försäkringsåret.


Opmerkingen


bottom of page