top of page
Sök

Transportförsäkring

Uppdaterat: 3 jan.Det är inte alltid självklart när ansvaret för ett gods övergår från leverantör till mottagare. Som regel är transportörens ansvar för gods ofta begränsat. Du som är leverantör eller kund kan behöva försäkra din egendom under transport.


Det lönar sig att välja rätt typ av transportförsäkring, eftersom tvister om transporter tyvärr har en tendens bli utdragna. Som köpare av gods är man förmodligen beroende av att leverera eller avyttra godset.


Du bör kanske överväga en försäkring som ger ersättning direkt. En transportförsäkring är normalt en allriskförsäkring som täcker alla skador med vissa reglerade undantag.


Transportförsäkring tecknas som en årsförsäkring som skyddar alla transporter under året eller som en försäkring för en enstaka transport.


Det finns också särskilda försäkringar för t ex resande säljare och hantverkare som har med sig provkollektioner eller verktyg.


Vi hjälper även till med transportörsanvarsförsäkring, som är en försäkring för åkerier och andra som äger ett fordon som transporterar gods.


Vi jämför transportförsäkring och tar fram den bästa med hänsyn till pris och villkor.コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page