top of page
Sök

Vad är en sjukavbrottsförsäkring?

Uppdaterat: 3 jan.
En sjukavbrottsförsäkring är en typ av försäkring som skyddar ditt företag om du eller någon av dina anställda blir sjuk eller skadad och inte kan arbeta under en längre tid. Försäkringen kan hjälpa till att täcka kostnaderna för att driva företaget och skydda mot förluster på grund av sjukfrånvaro.

En sjukavbrottsförsäkring kan täcka en rad olika kostnader, inklusive löner för sjuka eller skadade anställda, hyra, räkningar, skatter och andra utgifter som uppstår under tiden du eller en anställd är borta från arbetet. Försäkringen kan också hjälpa till att täcka kostnaderna för att anställa en vikarie för att täcka den sjuka eller skadade personens arbetsuppgifter.

Det är viktigt att notera att sjukavbrottsförsäkringar inte täcker alla typer av sjukdomar eller skador, och det finns vanligtvis en viss tidsperiod som måste uppfyllas innan försäkringen börjar betala ut, den s k karenstiden. Det är också viktigt att tänka på kostnaden för försäkringen och hur den passar in i din budget och ditt företags behov.

Företag inom vissa branscher kan ha en högre risk för sjukdomar eller skador som kan påverka verksamheten. I dessa fall kan en sjukavbrottsförsäkring vara särskilt viktig för att skydda företagets ekonomiska hälsa.

Som försäkringsförmedlare hjälper vi dig att hitta den bästa försäkringen för ditt företag. Vi hjälper dig att förstå dina specifika behov och hitta en försäkring som ger rätt skydd till en rimlig kostnad. Sjukavbrottsförsäkring kan tecknas som en del i en företagsförsäkring eller som en fristående produkt.


I slutändan kan en sjukavbrottsförsäkring vara en viktig investering för att skydda ditt företag mot oväntade händelser och minimera ekonomiska förluster. Försäkringen täcker dina fasta utgifter under en period tills du eller dina anställda är tillbaka i arbete igen.Comments


bottom of page