top of page
Warehouse Shelves

Företagsförsäkring

VI HJÄLPER DIG VÄLJA RÄTT BLAND FÖRSÄKRINGSBOLAGENS UTBUD

Måste ett företag ha en företagsförsäkring? Vilka försäkringar bör man ha som företag? Vad täcker en företagsförsäkring? Vilken är den bästa företagsförsäkringen? Vad kostar en företagsförsäkring? Vilken ansvarsförsäkring behöver vårt företag?

 

Frågorna är många och inget företag är det andra likt; verksamheten, läget, storleken, ägarförhållandena, personalen. Men det finns en gemensam nämnare - alla behöver ha en företagsförsäkring.

 

En företagsförsäkring är en trygghet för företaget om något oförutsett skulle drabba företaget. Om arbetsredskapen skulle gå sönder, om man blir skadeståndsskyldig eller förlorar intäkter på grund av avbrott i verksamheten.

Eftersom varje företag är unikt, finns det heller ingen generell företagsförsäkring som passar alla företag. Riskerna i verksamheten behöver analyseras och rätt skydd upphandlas med hänsyn till önskat villkor och bästa möjliga pris.

 

Vi förmedlar företagsförsäkring från alla aktörer på marknaden. Ett flertal av dessa tecknar företagsförsäkring endast via förmedlare och har således ingen direktförsäljning till kund.

Låt oss hjälpa dig att jämföra företagsförsäkringar och hitta den bästa för ditt företag i förhållande till pris och villkor.

 

www.verksamt.se/starta/skydda-ditt-foretag/forsakringar

Specialförsäkringar

bottom of page