top of page
Car Lot

Fordonsförsäkring

FORDON ÄR AFFÄRSKRITISKA- FÖRSÄKRA DEM RÄTT

Allt måste rulla på. Inget fordon gör någon nytta som stående. Leveranserna ska komma. Kunderna skall nås. Säljarna måste ut. Passagerare skall fram i tid.

 

I vissa verksamheter är det livsviktigt med rätt försäkring: 

  • Åkerier 

  • Lastbilscentraler. 

  • Entreprenad- och anläggningsmaskiner. 

  • Företag med stora personbilsflottor. 

Det lönar sig att ta hjälp av en oberoende expertis. Anlita Fenix försäkringsmäklare, så hjälper vi dig välja rätt försäkring efter dina förutsättningar.  Vi har specialkunskaper när det gäller företagsägda fordon, både registreringspliktiga och icke-registreringspliktiga.

bottom of page