top of page
Hjerta logga.png

Hjertas Gruppförsäkring

Sjukvårdsförsäkring

Med en sjukvårdsförsäkring får du rådgivning, behandling och operation i privat regi utan långa väntetider. Du får hjälp när du behöver den och utan att vara borta från arbetet längre än nödvändigt. Det finns flera varianter och självrisknivåer att välja på, du väljer själv beroende på din situation, om den är privat eller om du vill använda den på ditt företag.

 

Livförsäkring

 

En livförsäkring lindrar de ekonomiska följderna för dina närstående om du skulle avlida. Ett skattefritt engångsbelopp utbetalas till den du valt som förmånstagare. Försäkringen kan användas såväl för dina familjemedlemmar som för dina eventuella kompanjoner i ditt företag. Det finns flera olika typer att välja på, du anpassar efter just dina behov och önskemål.

 

Olycksfallsförsäkring

 

Att plötsligt drabbas av ett olycksfall eller sjukdom kan förändra livsvillkoren dramatiskt. Du kan välja en försäkring som gäller vid såväl sjukdom som olycksfall eller en försäkring som enbart gäller vid olycksfall. Du väljer beroende av ditt behov och i båda alternativen finns det ekonomisk ersättning vid såväl invaliditet som för merkostnader när skadan/sjukdomen inträffar. Försäkringarna gäller dygnet runt, både under arbetstid och fritid.

Trygghetspaket vid sjukdom

 

Om du blir allvarligt sjuk är det tryggt att ha en försäkring som täcker inkomstbortfall samt sveda och värk. Med vårt Trygghetspaket får du ett heltäckande skydd vid allvarlig och/eller långvarig sjukdom. I paketet ingår engångsbelopp per diagnos vid kritisk sjukdom, en ersättning för inkomstbortfall på upp till 36 månader samt ett engångsbelopp vid eventuell arbetsoförmåga på mer än 50 procent.

 

Barn- och Ungdomsförsäkring

 

En Barn- och Ungdomsförsäkring kan göra skillnad för både barn och föräldrar när vardagslivet plötsligt förändras efter ett olycksfall eller en sjukdom. Även om ditt barn är försäkrat av förskolan eller skolan så gäller skolförsäkringarna inte för sjukdom. I många fall gäller de inte heller om något händer utanför skoltiden. Försäkringen gäller dygnet runt och kan ge invaliditetsersättning både vid olycksfall och sjukdom.

 

Seniorolycksfallsförsäkring

 

När man blir äldre trappas ofta försäkringsbeloppen ner och försvinner helt efter 67-70 års ålder. Med vår försäkring kan du få ett skydd vid olycksfall, sjukvård vid olycksfall samt en liten livförsäkring som gäller fram till 80-85 års ålder. Du väljer själv om du vill ha hela paketet eller delar av detta beroende på dina behov och önskemål

Hjertagruppförsäkring är upphandlad av vår

förmedlarorganisation Hjerta.

Om du behöver support eller har frågor när du tecknar så kontaktar du din ansvarige förmedlare på Fenix eller ringer 031-101050.

 

Kontaktuppgifter hittar du under rubriken "om oss".

bottom of page