top of page
Sök

Cyberförsäkring

Uppdaterat: 19 juli 2023


Stulen data och förlorad information kan leda till böter och skadat varumärke. IT-attacker kan leda till kraschade servrar, förlorat kundförtroende och ekonomiska förluster. Fenix erbjuder ett försäkringsskydd som även inkluderar konsulttjänster för att förebygga att detta händer.


Våra kunder har tillgång till säkerhetsexperter och ledande advokatbyråer som erbjuder rådgivning vid skada och hjälper våra kunder att vidta de bästa åtgärderna för att begränsa skadan.


Försäkringen omfattar

  • Avbrott /intäktsbortfall

  • PR-kostnader för återuppbyggnad av företagets varumärke samt rådgivning om hur företag skall hantera förlust av persondata.

  • Kostnader för myndighetsutredningar samt böter såvida försäkringsbart enligt lag.

  • Återskapande och insamling av data till följd av ett intrång eller en dataläcka.

Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page