top of page
Sök

Konsultansvarsförsäkring

Uppdaterat: 3 jan.


Konsultansvarsförsäkringen hjälper dig när du begått misstag i rollen som rådgivare. Som konsult kan du hamna i ett läge där du riskerar att krävas på betydande belopp i ekonomiskt ansvar. En sådan skada kallas för ”ren förmögenhetsskada”.


Försäkringen är ett komplement till den allmänna ansvarsförsäkringen och hjälper till vid skadeståndskrav. Konsultansvarsförsäkring finns bland annat för teknisk konsult, IT-konsult och ekonomiskt konsult.


Idag är det vanligt att den som anlitar en konsult kräver att konsulten tar en godkänd konsultansvarsförsäkring. Om du är konsult som skall tjänstgöra utomlands, kan du få komplicerade och svårtolkade krav på försäkring. Vi hjälper dig att välja rätt nivå på försäkring.


Konsultansvarsförsäkringar är ofta anpassade efter olika branschers krav. Det finns färdiga lösningar för flera yrken anpassade till olika branschvillkor


Vi jämför konsultansvarsförsäkring och tar fram den bästa med hänsyn till pris och villkor.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page