top of page
Sök

Patientansvarsförsäkring

Uppdaterat: 8 jan.


Sköterska undersöker patient
Flera vårdyrken måste teckna patientförsäkring:

Du som bedriver hälso- och sjukvård i olika former måste ta en patientansvarsförsäkring. Du måste enligt lag ha en gällande sådan.


Som patient har man väldigt lite påverkan på sin situation, när man tar hjälp av vården. Vårdgivaren besitter all kunskap. Kanske är läget för patienten desperat eller akut. Patienten måste kunna lita på sin vårdgivare. Rätt försäkring är en grundpelare för trygghet inom vården.


Ofta erbjuder yrkesorganisationer lämpliga försäkringar åt sina medlemmar. Det är främst åt dig som är privatpraktiserande. Som försäkringsmäklare kan vi ta fram en individuell patientansvarsförsäkring för din verksamhet.


Privatpraktiserande legitimerade vårdyrken är inte bara skyldiga att ha en patientansvarsförsäkring. De är också skyldiga att upplysa om i vilket försäkringsbolag man tecknat patientförsäkringen.


Vi jämför patientansvarsförsäkring och tar fram den bästa med hänsyn till pris och villkor. Kontakta oss!


Yrken som måste ha patientförsäkring:


apotekare

arbetsterapeut

audionom

barnmorska

biomedicinsk analytiker

dietist

logoped

läkare

optiker

ortopedingenjör

psykolog

psykoterapeut

receptarie

sjukgymnast

sjukhusfysiker

sjuksköterska

tandhygienist

tandläkareComments


Commenting has been turned off.
bottom of page