top of page
Sök

VD- och styrelseansvarsförsäkring


VD, styrelseledamöter och andra befattningshavare i aktiebolag kan drabbas av personligt betalningsansvar p.g.a. aktiebolagslagens regler. Misstag såsom att kontrollbalansräkning inte upprättats i tid eller beslut fattas utan formellt godkännande av styrelsen kan leda till rättsliga åtgärder.


En VD-och styrelseansvarsförsäkring innebär att försäkringsbolaget utreder och sköter förhandlingen om du blir skadeståndsskyldig samt företräder dig i rättegång och betalar eventuellt skadestånd.


Vi tar fram offerter och hjälper dig att välja en VD-och styrelseansvarsförsäkring som passar din verksamhet.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page